blog about Art.

  • Marija Hećimović

    “Contributing makes me feel like I’m being useful to the planet.” — Marija Hećimović, Artist MARIJA HEĆIMOVIĆ uz strogu selekciju prije 10 g. prolazi žiriranje na 2 natječaja i sudjeluje na2 međunarodne izložbe minijatura.Ohrabrena, 5 g. privatno izučava osnove teorije i tehnike slikanja.Slika nasumično figurativne i apstraktne motive, najčešće većih formata, češće i u nizu.Svoja…

  • New Shop

    New Shop

    https://prodaja.galagalerija.com/