Making a difference
Art is one of the ways we express ourselves and adapt the world to ourselves, we invest our energy and it gives it back to us.
Our motto is, ART & HEART.

We support art in a framework that truly serves man. We support it as it should be. That art protects us and we protect it, that it returns to itself, to its home, after the world rise of modern time in dehumanization. In this way, we direct the artist to himself, after modern wanderings and abuse of art, in search of inspiration and applause.
We are returning both the space and the ambiance of our homes.

We hope that the pages themselves, the Gala Gallery, will become art in time.

We have also simplified the technical conditions for participating in the sales exhibition. Authors can, without financial participation and risk, participate in the Gala Gallery’s trade program.
We also support young authors. Even if we do not accept their works for sale, we direct them to ways to further realize their art.

The artists themselves send the paintings directly to your home. Each piece is signed, and individual paintings have, certificates of authenticity of the work.

The variety of styles, a wide range of prices, and the possibility of easy ordering make the offer of art at the Gala Gallery accessible to everyone, and everyone’s budget, and simplifies the acquisition of paintings for your projects.

You can contact our service for personalized purchases, orders, and reservations of paintings by contact

If you want to join our trading program, we are open to opportunities.
Contact us for more details.

Umjetnost je jedan od načina na koji se izražavamo i prilagođavamo svijet sebi, ulažemo svoju energiju i ona nam je vraća.
Naš moto je UMJETNOST & SRCE.

Podržavamo umjetnost u okviru koji istinski služi čovjeku. Podržavamo kako treba. Da nas umjetnost čuva i mi je čuvamo, da se ona vraća sebi, svome domu, nakon svjetskog uspona modernog vremena u dehumanizaciji. Na taj način usmjeravamo umjetnika k sebi, nakon suvremenih lutanja i zloporabe umjetnosti, u potrazi za inspiracijom i pljeskom.
Vraćamo i prostor i ambijent našim domovima.

Nadamo se da će i same stranice, Gala galerija, s vremenom postati umjetnost.

Također smo pojednostavili tehničke uvjete za sudjelovanje na prodajnoj izložbi. Autori mogu, bez financijskog sudjelovanja i rizika, sudjelovati u trgovačkom programu Galerije Gala.
Podržavamo i mlade autore. Čak i ako njihove radove ne primamo na prodaju, usmjeravamo ih na načine daljnje realizacije svoje umjetnosti.

Umjetnici sami šalju slike izravno u vaš dom. Svaki komad je potpisan, a pojedinačne slike imaju potvrde o autentičnosti rada.

Raznolikost stilova, širok raspon cijena i mogućnost jednostavne narudžbe čine ponudu umjetnina u Gala galeriji dostupnom svima i svačijem proračunu, te pojednostavljuju nabavu slika za Vaše projekte.

Kontaktirajte našu službu za personalizirane kupnje, narudžbe i rezervacije slika

Ako se želite pridružiti našem trgovačkom programu, otvoreni smo za mogućnosti.
Kontaktirajte nas za više detalja.